Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 maart 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.futondesign.be. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij de verwerking voldoen wij aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • we respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie over cookies ons Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We maken persoonlijke gegevens bekend als we daartoe verplicht worden door de wet of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak met betrekking tot de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken raakt bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

4. Beveiliging

We hechten veel belang aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Uw gegevens openen en wijzigen

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat er mee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht van toegang: U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daaraan, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met Karim Bouden, via of futondesignbelgium@gmail.com of telefonisch op +32 2 410 58 17.

10. Contactgegevens

Futon Ontwerp
Houtskoolkaai, 62 - 1080 Brussel
België
Website: https: //www.futondesign.be
E-mail: futondesignbelgium@gmail.com
Telefoonnummer: +32 2 410 58 17